Tips til at indrette det offentlige rum

Indretningen af byrummet er ofte en undervurderet og negligeret disciplin, men det har stor betydning for både tilgængeligheden for beboerne, og glæden for folk der bevæger sig i bybilledet. Derfor er det vigtigt at man bygger, planlægger og planter med omtanke, så byen er med til at give glæde og velvære for alle. Vi kigger på nogle tiltag, som kan være med til netop dette.

Grønt er godt

Det siger måske sig selv, men natur og grønne elementer i byen har en positiv effekt på hvordan folk opfatter byen. De fleste kender til de grå betonklodser fra 70’erne, som dræner alt energi og glæde ud af en når man går forbi disse bygninger. Heldigvis er vi gået væk fra at bygge store bygningskomplekser uden formål, men der er stadig meget der kan gøres for at få naturen mere ind i byen. Byparker er en måde at gøre det på, men det bedste er at designe byrummet med naturen i tankerne. Træer, buske og planter skal være integreret i gader og veje, så byen kan friskes op for alle.

Et undervurderet element i byplanlægningen, er om hvorvidt det er anvendeligt for borgerne generelt. Hvis der hovedsageligt er tale om områder som bruges til at gå, cykle og kører på, skaber det ingen videre glæde for indbyggerne i byen. Derfor er det vigtigt at lave områder hvor folk kan slappe af, mødes og hygge eller feste på. Om det er større pladser i centrum eller byparker med grønt græs og plads til leg, så er det med til at skabe glæde og gode dage for alle. For at gøre det endnu bedre kan man med fordel anskaffe bord bænkesæt, som borgerne kan bruge til picnics eller grillaftener om sommeren.