Sikring omkring vandmiljøer i dit byggeri på en miljørigtig måde

Hvis du har en byggeopgave omkring et vandmiljø, stiller det nogle andre krav til, hvordan du kan bygge. Det gælder både ved åer, søer og ved havet, hvor truslen fra erosion fra vandet skal tages med i planlægningen af dit byggeri.

Du skal med andre ord sikre dine bygninger mod vandet, som kan udgøre en trussel i forbindelse med storm og forhøjet vandstand. Traditionelt har mange forskellige materialer været brugt til dette formål, hvor bl.a. murbrokker, fiberplader og lignende kan nævnes.

Mange af disse materialer og dog skadelige for vandmiljøet, og det er svært for den lokale fauna at etablerer sig og bosætte sig i unaturlige materialer som disse.

Det er en skam, for det vil gøre både naturen og dit nye byggeri rigere, hvis fauna kan få lov at trives i vandmiljøet omkring dit byggeri. Derfor er det vigtigt, at du tænker over, hvad du putter ud i naturen, når du skal beskytte dine bygninger mod vandet.

Der findes heldigvis et miljøvenligt alternativ til eksempelvis murbrokker, når det kommer til at sikre vandmiljøer. Det er alternativ er bredruller, som leverer en sikker og æstetisk løsning til dit projekt, mens bredruller på samme tid giver gode forhold for den lokale fauna.

Hvad er bredruller?

En bredrulle er en sivrulle. Sivrullen er fyldt med jord og beplantet med siv, og rullerne har den fordel, at de er erosionssikre til gavn for dig byggeri, mens de på samme tid er helt naturlige til gavn for miljøet.

Ved at vælge bredruller får du en effektiv løsning på din udfordring med at sikre området tæt ved vandet mod erosion, da planterne i rullerne kommer fra planteskolen, hvor de har haft god tid til at udvikle stærke rodnet.

Bredruller kan både bruges i landområder og i byer, hvor rullerne eksempelvis kan bruges til at sikre en åstrækning i byen.