Overvejer du brandsikring, når du bygger nyt?

Der er mange ting at huske, når man bygger nye erhvervsbygninger. I dag findes der nemlig mange forskellige regler og regulativer, der skal følges, og det er vigtigt, at man ikke overser noget.

Men selvom der er mange ting at have fokus på, er det altafgørende, at man ikke glemmer brandsikringen. Det er nemlig utroligt vigtigt, at nybyggeri er sikret mod brande, så det kan stå sikkert mange år fremover. Der er en række ting, man kan gøre for at sørge for, at byggeriet er forsvarligt. Det kan du læse mere om i denne guide.

Hvorfor brandsikring?

Brandsikring er vigtigt at mange årsager. Først og fremmest er det faktisk lovpligtigt at brandsikre nybyggeri. Derfor skal man naturligvis have styr på det hele, når det kommer til hvordan og hvor meget, bygningen skal sikres.

Brandsikring er derudover vigtigt på grund af sikkerheden for alle dem, der er involveret i byggeprocessen. Der kan være store menneskelige og økonomiske konsekvenser ved en brand på en byggeplads, så dette bør naturligvis undgås for enhver pris.

Læs mere om brandsikring og finde andre gode råd inden for brandsikring.

Gode huskeregler vedrørende brandsikring

Der er nogle gode huskeregler, man kan have fokus på, når det kommer til brandsikring. Nogle af dem kan du læse om her:

  • I forbindelse med byggeprocessen kan det være en god idé at have trådløse brandalarmer, så I kan flytte dem rundt undervejs.
  • Brandsikring gælder ikke kun, når der bygges nyt – hvis en bygning skal rives ned igen, skal brandsikkerheden også være på plads.
  • Flugtveje i en bygning skal være let tilgængelige og synlige – bygningens beboere skal nemt kunne finde dem i tilfælde af brand.
  • Det er godt at have automatiske sprinkleranlæg og brandalarmanlæg.