Hvad er KNX? Og hvad kan KNX?

KNX er en standard som gælder for smarte el-installationer, som bruges af hundredvis af producenter i tusindvis af forskellige enheder og elektrisk udstyr, kontrolsystemer og mere.

Alle KNX-produkter kan forbindes med hinanden. Derfor kan KNX håndtere mange forskellige funktioner i en bygning. Når forskellige el-apparater f.eks. i et hjem taler samme sprog, er der ikke længere en undskyldning for, at ventilation systemet køler din bolig ned på samtid, som radiatorerne varmer den op, eller at belysningen er tændt, når ingen er hjemme.

KNX er et system som er udviklet primært til el-industrien, KNX kan samlet set kan løse alle typer af styrings- og automatiseringsopgaver f.eks. lys, varme ventilation, alarm, overvågning mv. I dag er mange af elinstallatører og rådgivere med godt kendskab til teknologien i Danmark. Norh Entreprise er en af dem.

Læs mere: Norh Entreprises elektriker til montering af KNX

KNX er praktisk at installere

Med KNX behøver elektrikeren ikke trække ledninger på kryds og tværs for at gøre det muligt at betjene belysning fra forskellige kontakter. I stedet for trækkes et enkelt kabel med fire ledere (to bruges, to i reserve). Denne opsætning kaldes for KNX-bus.

KNX-kablet, strømforsyningen og koblingerne er eksempler på såkaldte systemkomponenter i et KNX-system, de fungerer præcis som et computernetværk forbinder kablet til forskellige “deltagere”.

Sensorerne modtager en ekstern kommando (tastetryk, bevægelsesindikering, lysniveauværdi osv.) og sender denne ud som et signal på buskablet.

Der findes masser af varianter på sensorer – til alle funktioner, der kan tænkes i et hus. Et USB-modul er også nødvendigt for at tilslutte pc’en, når systemet skal programmeres. Med IP-moduler i systemet kan programmering også foregå samtidig med at systemet åbnes op for styring via webgrænseflader eller apps.

I modsætning til computernetværket kræver KNX systemet hverken server eller central enhed, fordi KNX er bygget på en ”delcentral”. Intelligensen ligger hos de forskellige deltagere. Hvordan de “taler” med hinanden, afgøres under programmeringen.

Hvordan og hvem monterer KNX?

Det er en elektriker med speciale i intelligente bygningsinstallationer (IBI) eller i KNX som du skal have fat i hvis du er interesseret af KXN. Du kan f.eks. kontakte denne elektriker København, hvis du ønsker personlig sparring om hvad KNX kan og hvordan det kan monteres hos dig osv.