Har du brandsikret din butik?

Der sker mange brande i Danmark hvert år. De fleste brande er mindre, men der er også nogle store brande, som kan være meget skadelige.

Forhåbentlig sker det ikke for din butik, at der kommer noget så uheldigt som en brand. Dog er det alligevel meget vigtigt, at du sikrer din butik mod en sådan ulykke, da det ellers kan have fatale konsekvenser i form af skader og tab af værdi, som du måske let kunne have undgået med ekstra brandsikkerhed.

Her er der nogle ting du kan overveje, når du brandsikrer din butik.

Butiksfacaden

Er der træværk eller andet materiale, der kan antændes let? Er der revner eller sprækker, som kan lade ilden slippe ind? Sørg for, at bygningen er brandsikker. Giv det en kærlig hånd, hvor det trænger.

For at beskytte facaden, kan du for eksempel vælge at bruge ildfaste plader eller have et sprinkleranlæg installeret.

Butiksindretning

Er der hylder eller reoler, der kan vælte og blokere flugtveje? Er der flammehæmmende gardiner som brandgardiner eller andet materiale, der kan beskytte mod ild?

Indretningen bør være så simpel som muligt, så der ikke er for mange ting, der kan vælte og blokere flugtveje.

Butikslokalet

Er lokalet tæt på naboerne, så ilden kan sprede sig? Er der adgang til vand, for eksempel sprinkleranlæg, hvis der skulle opstå en brand?

Disse ting bør du overveje for at sikre, at du har gjort alt for at beskytte sin butik mod brand.

Husk røgalarmen

Det mere almindelige råd men som bestemt også er vigtigt at nævne er, at du bør have en røgalarm. Som butiksejer ved du, at der er regler for den slags, fordi der skal være generel sikkerhed i bygningen, da den er åben for det offentlige. Husk også at tjekke nødudgangende i din butik regelmæssigt.