Håndværker – vælg en digital løsning

tidsregistrering på håndværker app

For at få en håndværkervirksomhed til at løbe rundt, er det essentielt at vide, hvor mange timer det arbejde, der fylder op i kalenderen, tager at udføre. Både så du kan lave rigtige tidsmæssige kalkuler og dermed undgå at opgaver skubbes og ikke mindst, at kunderne skuffes. Og naturligvis også fordi du skal have den rigtige pris for dit arbejde. Er dine medarbejderes tidsregistrering ikke præcis påvirker det virksomhedens indtjening. En stor del af det problem kan være de traditionelle timesedler i papir, som dine medarbejdere skal udfylde i løbet af dagen efterhånden, som de går fra opgave til opgave.

Det er meget let at glemme at få skrevet start og sluttidspunkt ind, når man har travlt med at komme i gang med opgaven eller er blevet forsinket og skal skynde sig videre til næste opgave, hvor en utålmodig kunde venter. Eller måske er kuglepennen blevet væk. Eller måske skriver man så hurtigt, at det bliver ulæseligt – selv for en selv. I hvert fald kan det hurtigt gå hen at blive ved dagens afslutning, at tidspunkterne skal føres ind på papirarket – efter hukommelse vel at mærke. Men det kan du lave om på ved at droppe de krøllede papirlapper til fordel for et digitalt system, der garanterer dig præcision og læsbarhed og gør det let for dine medarbejdere at registrere deres arbejdstimer.

Vælg en digital løsning – En håndværker APP

Måske er du lidt uforstående overfor, hvordan man kan klare timeregistreringen digitalt, men det skal du få en forklaring på nu. I stedet for, at dine medarbejdere afleverer en håndskrevet timeseddel til dig, som du eller en på kontoret skal skrive ind i jeres system, slipper i helt for håndteringen af papirtimesedler. Det sker ved, at du begynder at benytte et program til projektledelse. Programmet kan integreres med de regnskabsprogrammer, lønprogrammer mv. som I benytter i virksomheden nu. Det vil sige, at du ikke skal skifte det hele ud. Du skal blot tilføje et nyt program. Med programmet følger en app, som skal installeres på den smartphone eller tablet, som hver medarbejder har med sig hele tiden. Via app’en kan dine medarbejdere få adgang til de dele af projektstyringsprogrammet, som er relevante for dem. Det gælder blandt andet timeregistreringsfunktionen, hvor de får adgang til en meget nem måde at registrere deres arbejdstimer.

Timer direkte ind på projektet

Når dine medarbejdere skal registrere deres timer, kan de gøre det på to måder. På den ene måde klikker de ind på det projekt, som timerne hører til, når de starter dagens arbejde, og skriver et starttidspunkt. Når de afslutter dagen eller deres arbejde på projektet, går de ind og skriver et sluttidspunkt. Så kan de tage videre til næste projekt. De har altid smartphone eller tablet med sig og risikerer på den måde ikke at miste papir eller kuglepen. Den digitale løsning betyder også, at det de skriver, altid er læsbart. Skulle de miste telefon eller tablet er alle timer indtil det tidspunkt registret og gemt i systemet.

Det rigtig smarte for dig eller den på kontoret, der tager sig af timesedler, er, at de timer medarbejderne skriver ind går direkte ind på det valgte projekt. Det sparer tid, når der skal sendes fakturaer ud. Der skal ikke tælles timer sammen fra forskellige timesedler. Der skal bare trækkes oplysninger ud af projektstyringsprogrammet. Den anden måde at registrere timer på er ved at benytte en stempel ind og ud funktion. Medarbejderen trykker ganske enkelt på stempel ind, når de møder ind og stempel ud, når de har fri. På den måde tælles den enkelte medarbejders samlede timer sammen, uafhængigt af de forskellige projekter de skifter mellem. Det gør det meget enkelt at lave lønsedler. Tallene trækkes bare direkte ud af programmet. Spar tid og penge og gå fra papir til digital løsning.