Gode råd til at undgå frostsprængte vand- og varmerør

Frost er ikke kun en hyggelig ven om vinteren, hvor vi søger indenfor med tæpper og varm kakao. Det kan dog også sprænge dine vandrør og varmerør, og det kan føre til store skader på din bolig. Vi har derfor her samlet nogle gode råd til, hvordan du kan frostsikre vand- og varmerør i dit hus og sommerhus, så du slipper for en masse, dyre skader.

Sørg for cirkulation i vandrøret

Rør har nemmere ved at fryse til, hvis vandet ikke cirkulerer frit i røret. Det er derfor aldrig en god idé at slukke for cirkulationspumpen om natten, når der er varslet frost. Den skal forblive tændt for at gøre det sværere for vandet at fryse til.

Hold en temperatur på 17-18 grader

Forsikringsselskaber dækker ikke skader på din bolig, og heriblandt frostsprængte rør, hvis du ikke har sørget for tilstrækkelig rumopvarmning. Du skal derfor altid sikre dig at holde en minimumstemperatur på 17-18 grader i hele boligen. Det samme gælder desværre i sommerhuset – også selvom du her ikke har varme om vinteren. Det er simpelthen ikke nok, at du har lukket for vandet og tømt rørene. Hvis der bare er en smule vand tilbage, kan det nemlig give frostsprængninger – og den regninger sidder du med helt selv.

Isolér rørene

Det er meget sandsynligt, at du har skjulte vand- eller varmerør på steder, hvor det kan blive rigtig koldt. Det er ofte i skunkrum, på loftet og andre steder, hvor rørene løber uden for husets klimaskærm. Her er det meget vigtigt, at du sørger for at efterisolere rørene – eller du kan vælge at få flyttet den pågældende rørføring, så den løber inden for klimaskærmen.

Benyt frostsikringskabler

Frostsikringskabler er en nem løsning til frostsikring af vandrør. De sikrer nemlig dine vandrør mod frostsprængninger, som ødelægger rørene. Frostsikringskabler beskytter både vandrør, haner og afløbsrør mod frost – og de har ofte en indbygget termostat, som starter ved 3 grader og slukker ved 10 grader. Du skal derfor ikke selv tænke på at tænde for det og slukke det igen. Nemmere bliver det simpelthen ikke.