Effektiviser arbejdsprocesserne med kasseløftsystemer

I bestræbelsen efter at effektivisere sine arbejdsprocesser, kan man med fordel benytte Kaizen. Kaizen handler om at foretage forbedringer. Forbedringerne behøver ikke nødvendigvis at være kæmpe store ændringer i virksomheden – nej, tværtimod. Kaizen-princippet handler om små løbende forbedringer såsom at tænke småt, tage små skridt, løse små problemer og få små succeser, som senere hen vil vise sig at være effektivt for virksomheden på længere sigt.

Hvad kan man bruge Kaizen til?

Når en medarbejder går på arbejdet, forventes der, at medarbejderen kommer med ideer til og arbejder med forbedringer af måden hvorpå arbejdet udføres. På den måde udnyttes kreativiteten og innovationen helt ud til de medarbejdere, hvor det værdiskabende arbejde udføres. I en lean virksomhed, vil medarbejderen derfor ikke kun tænke på de daglige driftsopgaver og udførelsen af disse. Der vil ikke opstå fornyelse og udvikling, hvis medarbejderne kun er indstillet på at gøre det, som de plejer at gøre.

Hvad opnår virksomheden?

Kaizen lyder som en god idé for alle virksomhed og selvom det er det, er det også vigtigt at forstå, at det kræver ekstra energi af medarbejderne. Er medarbejderne dog indstillet på det, så kan virksomheden opnå:

  • At medarbejderne tænker innovativt
  • Alle arbejder med ændringer og forbedringer
  • Ændringer betragtes som eksperimenter og ikke alle eksperimenter er succesfulde
  • Mange små ændringer og tilpasninger ved siden af store projekter
  • Store ændringer implementeres lettere
  • Fremtidige ledere belønnes for innovation og eksperimenter

Via Kaizen løftes kulturen i virksomheden til et højere udviklingsniveau. Hvis din virksomhed ikke har arbejdet med Kaizen-princippet før, kan man med fordel overveje at tænke det ind i virksomheden nu. Til en start kan man forsøge at skabe et flow set fra kundens perspektiv. På den måde kan man starte med at finde frem til alt det unødvendige spild i virksomheden og forsøge at få implementeret et bedre flow i aktiviteterne. Man kan for eksempel investere i kasseløftsystemer eller lean rørmodulsystemer, som kan effektivisere arbejdsflowet. Disse kan man finde her.