Bæreevneforstærkning med asfaltarmering reducerer omkostningerne

Målinger og empiriske erfaringer viser, at asfaltarmering giver øget levetid og dermed reducerede livscyklusomkostninger. Vores danske men også internationale veje skal kunne holde til stor belastning, da antallet af køretøjer på verdensplan ser en stor stigning. Lang levetid for vejene er til gavn for miljøet, fremkommeligheden og vores CO₂ udledning, hvilket er et stort emne for tiden, specielt på baggrund af coronaen, hvor flere har fået øjene op for de store påvirkninger mindskning i CO₂ udledningen har på verden. 

Måden, hvorpå vi vedligeholder vores vejnet i Danmark, er presset af økonomiske rammer, og de ressourcer, som vi har til rådighed. Derfor er det vigtigt at kunne reparere og istandsætte ødelagte veje med den bedst mulige asfaltarmering. I takt med, at byer og den generelle befolkning vokser, udvides vejnettet, og det samme gør behovet for større vedligeholdelsesbudgetter. Det har en stor indflydelse på omkostningerne i statskassen. Det eksisterende vejnet vedligeholdes ofte med kortsigtede løsninger, som dikteres af en økonomi, der nødvendigvis ikke passer til det aktuelle

behov. Det gør, at der ofte vælges kortsigtede ”lappeløsninger”, i stedet for løsninger med et langsigtet perspektiv. Ved at vælge de kortsigtede løsninger ses store økonomiske konsekvenser for samfundet, samtidigt med at klimaet belastes. Ved de korte lappeløsninger vokser energi og miljø belastningerne kraftigt. 

Tøjningen skal reduceres i bunden af asfaltlaget

S&P Reinforcement Nordic har siden 2016 udført en række armeringsprojekter i Sverige og Danmark, hvor målet har været at øge bæreevnen og sikre lang levetid. For at øge bæreevnen/levetiden af asfalten, skal man reducere tøjning i bunden af asfaltlaget. Ved forstærkning eller overbygning på et revnet eller udmattet bærelag, skal man vurdere, i hvilken grad dette lag kan optage træktøjning. Kravet til tøjning findes ud fra Æ10 belasting i design perioden, og for standard asfaltkonstruktioner kan tøjning beregnes i MMOPP.